Ørreddambrug  på sydsiden af Resen by

Et kig på Karup å mod syd, ved Resen

Broen ved Resen, byen til venstre i billedet

Karup  å ved Resen

03-10-2006

Karup Å
03-10-2006

Den 10/3-2006 var jeg en tur op til Karup å, jeg havde købt fiskedagkort over nettet, som kunne bruges i zone 1-2-5,jeg valgte at starte i zone 5, og det var ved NR.Koldkur,og gik et godt stykke op strøms for at starte, med at gå nedstrøms,og fiske opstrøms.

Ved svinget, man kan ane længst i billedet, er der  en bro,hvor zone 5 så slutter,og å løber så ellers videre nedstrøms til Gl Vormstrup, som ligger et par sving længere nede, men på den modsatte side af åen og hvor Uld og Grejbutikken ligger.

Zone 5

03-09-2006

Karup å ved Vormstrup

03-09-2006

Det dejlige sving ved Vormstrup

03-09-2006

Grej og uld  butik i Vormstrup, ved Karup å

Karup å mod syd fra Hagenbro

Karup å mod nord fra Hagenbro

Karup å mod syd fra Lundbro før Skive

Karup å mod nord, fra Lundbro, Skive by i horisonten

Karup`s å udløb  ved Skive

Zone 5