Flintinge å
Flintinge å
Åen mod vest
Åen mod vest
Fiskeri forbudt på vestsiden af åen
Fiskeri forbudt på vestsiden af åen
Østsiden af åen, hvor der må fiskes ud til Gulborgsunde
Østsiden af åen, hvor der må fiskes ud til Gulborgsunde
Åen set mod øst
Åen set mod øst
åen set mod vest
åen set mod vest
Også skilt på den anden side af åen mod vest
Også skilt på den anden side af åen mod vest
Se, bare der ud af mod vest
Se, bare der ud af mod vest

Flintinge å