Norges tur 1/07-14/07 ---1980

 Jeg var på sommerferie i Norge i 1980
 Vi boede  i Namsos, hos en familie hvor manden var pedel, på skolen i byen. Maribo på Lolland har ( havde) Namsos, som venskabsby dengang.
Vi var da også en tur til Namsen, for at fiske, der skulle købes fiskekort og statskort, og det kostede 70,00kr. tilsammen dengang, men der var lavvandet den sommer,så der var ikke rigtig gang i den,men vi prøvede da uden held.

Vi var så ude på en  halvø ude på vestkysten, hvor ( konens) forældre havde boet, og som så blev brugt til ferier ophold,for søskene på skift,og for at holde ejendommen vedlige,så det ikke forfaldt,der var strøm, og telefon  i huset.
De havde  en robåd liggende i  laden på havnen,der hvor færgen lagde til,og hvor vi blev sat af, og den sejlede videre til næste lille havn,der var jo ikke anlagt så mange veje den gang, så man ringede bare til færgen, hvis man skulle have varer eller hjem igen.

Havnen ved Halvøen i Norge

Her er så den lade hvor robåden var i, og broen  hvor færgen lagde til,og hentede os en uge efter. Der var nok mindst 4m vand, og så klart at man kunne se bunden og fiskene.

Der gik en rum til indtil båden blev tæt,den havde jo ligget der hele vinteren over,og vi var de første, der tog den i brug, så den tog da meget vand ind,da den blev sat i vandet,om formiddagen,så de kunne komme ud og pilke Torsk og Lange og Rødfisk om aftenen, så der var gang i øsen, imedens den ene fiskede,og det foregik med håndline med ca. 1,0 mm line og 200-400g pirk og 3 ophængere, for det var store fisk der blev halet i land, rødfisken var godt nok ikke så stor ca. 1 kg.
Der blev også sat ørred garn ud, men det blev kun til 2 stk ørred, men ellers blev der fanget mange sej og lyr  og torsk og et par lange og rødfisk, fangede da også en rødfisk der ude en aften, det vil sige det var kun mørkt ca.3 timer.
Jeg var godt ikke så stolt af, at der skulle øse en gang imellem, men det gik da, vi så lige på søkortet over fjorden, da vi kom hjem til huset ,der var kun 250m på det dybeste, og der var ca. 100m vand der hvor vi fiskede, så det var da godt at båden blev tæt.
 Den anden familie skulle være der over en uge mere,de boede på hans forældres ejendom, Der lå 3 gårde der ude på Næbbet, som de sagde,der oppe. 

Havnen hvor færgen lagde til,og vi stod af

Laden ved ejendommen

Ja det var varmt deroppe,for der skulle jo også arbejdes, der skulle slås græs, for det var jo blevet højt, så det blev slået af med le,og hængt til tørre på pæle med ståltråd ,ca. 1,5 m imellem hver pæl, da det skulle bruges til vinterens forråd, da der boede en ungkarl deroppe hele året,og han havde  heste og køer og nogle får, for der var jord han dyrkede med havre og byg, for han skulle jo leve af det  hele vinteren, når ikke Færgen kunne lægge til, for is.

2 stk lyr ( torskeart) og flere i kassen

Der står bag på billedet at det er wisky vi skåler med