Å udløb syd for Sortsø. Fiskeri forbudt 500 m nord/øst og udad og syd/øst over

Fredningsbælte ved Sortsø

Å udløb syd for sortsø,fiskeri forbudt inden for 500 m grænsen

Å udløb syd for Sortsø

Grønsund vest for fyret

Grønsund vest for fyret

Grønsund øst for fyret

Grønsund mod øst,Næsgård stykket

Grønsund

Grønsund, Næsgård stykket.

Grønsund, Næsgård stykket.

Is ved Grønsund

rekke ved Grønsund

calle, og Jan til højre ved pælerækken,ved Grønsund

Grønsund (Næsgård)

Grønsund (Næsgård)

Grønsund mod Skydebanen (øst)

Skydebanen ved Næsgård ude i billedet

Pynten, inden skydebanen på Næsgård stykket

Pynten inden skydebanen,ved Næsgård stykket.

Skydebanen ved Næsgård

Skydebanen ved Næsgård

Under skydebanen ved Næsgård, og hen mod lille Able vig

Lille Abild Vig (Skydebanen ude i billedet) Næsgård

Lille Abild Vig

Lille Abild Vig ( Feriekolonien henne til højre)

Feriekolonien

Steene ved Feriekolonien

På vej øst over med Store Abildvig

På vej hen til Store Abild vig

Store Abildvig

Store Abild Vig

Store Abild vig

Store Abild Vig og øst over

Masser af store sten i Store Abild Vig

Store Abild Vig

Dejligt Spots vest for Skansen

Skansen, længere fremme

Ved Skansen, set mod nord/vest

Stenrevet vet Skansen

Skansen

Skansen set mod øst

Jeg går mod øst mod Hestehoved

Set mod øst

På vej til Hestehoved fyr

Hestehoved Fyr

Syd for Hestehoved

Stubbehage ( Privat trappe til strand)

Store sten ude i vandet syd for Stubbenhage

Syd for Stubbenhage

Udsigt over bugten inden Hesnæs

Dejligt spots ved pynten inde Hesnæs havn

Står ved sidste pynt inden Hesnæs havn

Hesnæs havn ( Pomle nakke i billedet)

Pomle Nakke

calle,og Jan ved Pomlenakke

Pomle Nakke syd

Pomle Nakke syd

Pomlenakke syd

Schweitzertrappen

Ved Schweitzertrappen

Syd for Schweitzer Renden

Sadelmagerrenden

Sadelmagerrenden

Sadelmagerrenden

Sadelmagerrenden sydlige del, på vej til Halskov vænge

Halskovvænge op mod Saddelmager Renden

Halskovvænge

Halskovvænge

Halskovvænge nord

Halskovvænge

Halskovvænge syd

Ved Ålebæks Sletten syd for Halskov vænge

Ved Ålebæks Sletten

Ved Ålebæks Sletten mod syd

Ålebæks Sletten nord for Tunderup feriekoloni

Tromnæs

Tromnæs

Tromnæs

Generalens lysthus

Lavvandet ved Generalens lysthus

Generalens lysthus

Generalens lysthus, revet ude bag stenen

Generalens Lysthus

Ulslev strand

Ulslev strand

Lavvandet ved Ulslev strand

Ulslev strand

Havløkke syd for Ulslev

Havkløkke ved Ulslev

Stenen ved Havløkke syd for Ulslev

Havløkke syd for Ulslev strand

Et kig syd på ved Havløkke strand syd for Ulslev

Bøtø Plantage ( syd for Marielyst)

Høfderne ved Bøtø skoven,set mod syd

Bøtø Plantage

Høfderne ved Bøtø plantage

Den sydlige høfde ved Bøtø plantage

Bøtø Plantage

Nordlige Birkemose

Birkemose set mod nord

Birkemose på syd/øst Falster

Birkemose,set mod nord

Birkemose set mod syd

Fluefisker ved Birkemose

Gammel kanon stilling ved sydlige Birkemose

Gedser Odde ved stormvejr

Gedser Odde sydligste punkt

Gedser Odde set mod vest

Under Gedser Odde fyr i stormvejr

Stranden under Gedser fyr

Syd Falster set mod øst

Falsters, syd/øst

Trappestige ned til vandet

Strækket under Gedser Odde fyr

Gedser Odde set mod øst

Gedser Odde set vest,havnen ude i billedet

Kroghagen vest for Gedser havn

Højvandet ved Kroghagen på Sydfalster

Kroghage

Kroghage mod vest, 4 jernrør står i tre kant, og en ude ved sejlrenden,mystisk,ikke

Kroghage set mod nord

Kroghage vejen om til lystbåd havnen

Skelby strand set mod Syd/øst

Skelby strand set mod Syd/øst

Skelby strand set mod nord/vest

Skelby strand set mod nord/vest

Skelby strand,set mod øst, når man kører ned ved kirken

Skelby strand med stor sten,ved ned kørsel til p-pladsen

Skelby strand, set mod nord/vest,med vejen ned til en p-vendeplads

Syd for Gedsergårdbroen

Syd for Gedsergårdbroen, set mod nord

Gedsergårdbroen

Ordensregler for Nykøbing F havn

Gulborgsundstunellen på Falster siden.Lille fast bungarn,men mærke på yderste pæl, (ikke monteret.)

Gulborgsunds tunellen, set mod syd/vest

Guldborgsunds tunellen,set mod Lolland

Guldborgsunds tunellen, set mod nord

Nordlig side af Gulborgsunds tunellen

Nordlig side af Guldborgssunds tunellen

Nordlig side af Guldborgs turnellen

Starter  Grønsund på Nord/falster  og til og med Gedsergård broen

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE